OMEK

Orust Mekaniska AB är en väletablerad mekanisk verkstad som startades 1984, idag helägt av Nordholms Construction och del av Nordholmskoncernen.
Nordholms har lång erfarenhet av arbeten inom läkemedel-, livsmedel- och kärnkraftsindustrin varför Nordholms och OMEK:s verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt både kompetens- och produktionsmässigt.

Kvalitet och produktion
Vi satsar framåt och vi använder MasterCam för en effektiv tillverkning.
Även ISO 9001 är ett pågående arbete där vi uppdaterar vår befintliga manual mot de nya kraven i standarden.

Lokaler och personal
Under vintern och våren 2014 har byggnation pågått i Henån på Lundens industriområde och nu har vi äntligen flyttat in i de nya, fräscha och funktionella lokalerna. De nya lokalerna möjliggör en effektivare produktion samtidigt som vår arbetsmiljö har fått sig ett ordentligt lyft!

Vi är 10-talet anställda som tillsammans innehar en hög kompetensnivå där våra olika kunskapsområden kompletterar varandra.
 

Maskinpark
Mazak Integrex 100 - 3S
Mazak Quick Turn 250MY
Mazak Integrex 300SY
Mazak Super Quick Turn 250M
Mazak Variaxis J-500/5X
Mazak VTC-20B
Mazak VQC-15/40
Mazak Nexus 250-II MS
Mazak Super Quick Turn 28MS


OMEK - Orust Mekaniska AB - Industrivägen 18 - 473 31 Henån - 0304 - 511 50