Kvalitetspolicy

Orust Mekaniska AB ska vara kvalitetsledande inom sin bransch.
Levererade produkter ska vara specifikationsenliga och levereras till kund i rätt tid och i rätt kvantitet.

Orust Mekaniska Aktiebolag tillämpar principen 100% rätt, det vill säga inga fel i provuttag accepteras.

Kundrelationer

Kunden är den viktigaste faktorn i vår verksamhet. Inga kunder - ingen verksamhet.
Vi skall bedriva ett aktivt och utvecklande samarbete med kunden för att kunna möta marknadens behov och ge bästa tänkbara service.

 

Leverantörsrelationer

Hög och jämn materialkvalitet är av största betydelse för vår tillverkning samt för att möta våra kunders krav. Via ett nära och aktivt samarbete med våra materialleverantörer tillgodoser vi marknadens behov av idag.

 

Personalrelationer

Högsta kvalitet i vår tillverkning är en förutsättning för principen 100 % rätt. Detta kräver delaktighet, engagemang och förståelse av all personal inom företaget.

 

Orust Mekaniska Aktiebolag skall ge varje anställd såväl utbildning som information så att detta kan uppnås. Utrustning och arbetsformer anpassas så att varje anställd kan påverka sin arbetssituation och utvecklas i arbetet.

 

Målsättning

Årligen fastställs nya kvalitetsmål med syfte att uppnå kontinuerliga kvalitetsförbättringar.

 

  

Miljöpolicy

 

Vi har alla ett ansvar för att miljön vi efterlämnar till våra barn och barnbarn blir den bästa möjliga. Som ett led i denna strävan ska Orust Mekaniska Aktiebolags målsättning vara att en så stor miljöhänsyn som möjligt genomsyrar vårt arbete.


OMEK - Orust Mekaniska AB - Industrivägen 18 - 473 31 Henån - 0304 - 511 50